INBottomInfoNet™ е мощна многопотребителска софтуерна платформа за управление на техническата информация за ВиК системи. Съчетавайки последните достижения на ГИС и СУБД (RDBMS) , InfoNet™ осъществява пълна интеграция на техническите и оперативните данни за мрежите и съоръженията.

Специално създаден за нуждите на ВиК оператори, инженери и консултанти, InfoNet™ предоставя професионално проектирани интерфейс и специализиран инструментариум, с които внедряването на ГИС в ежедневната работа се превръща в лесно и финансово достъпно начинание (защо?).

 В следващите таблици е са представени обобщени данни за някои от техническите спецификации на системата. За допълнителна информация и демонстрации, се свържете с нас.

INBottomInfoNet™ е мощна многопотребителска софтуерна платформа за управление на техническата информация за ВиК системи. Съчетавайки последните достижения на ГИС и СУБД (RDBMS) , InfoNet™ осъществява пълна интеграция на техническите и оперативните данни за мрежите и съоръженията.

Специално създаден за нуждите на ВиК оператори, инженери и консултанти, InfoNet™ предоставя професионално проектирани интерфейс и специализиран инструментариум, с които внедряването на ГИС в ежедневната работа се превръща в лесно и финансово достъпно начинание (защо?).

 В следващите таблици е са представени обобщени данни за някои от техническите спецификации на системата. За допълнителна информация и демонстрации, се свържете с нас.

Основна информация

Производител Innovyze
Специфичен опит в сектор "Води" над 60 години
Специфичен опит в разработка на професионален софтуер над 35години
Платформа MS Windows - XP и по-нови
Поддържана CPU архитектура x86, x86-64 (AMD64, Intel 64)
Тип софтуерен продукт самостоятелен (standalone)
Версии според включена функционалност пълна, ограничена "Viewer"
Модули, включени в лиценза InfoNet WDS*, InfoNet EDS*
Модули с допълнително лицензиране InfoNet Exchange Server
Свързани продукти с допълнително лицензиране InfoNet Mobile
Първо издание 2003 г.
Цикъл на обновления нови версии на всеки 6 месеца

* InfoNet WDS (Workgroup Data Server) - сървър за управление на комуникацията със СУБД, InfoNet EDS (External Data Server) - сървър за изграждане на връзки с външни СУБД.

Бази данни - технология и управление

Поддържани хранилища за данни - СУБД InfoNet, MS SQL Server*, ORACLE Database*
Собствена технология за СУБД (InfoNet) да - Standalone Database, Workgroup Database
Максимален капацитет по обем на данните до 1 ТВ (терабайт)
Брой конкурентни потребители при InfoNet СУБД неограничен
Брой конкурентни потребители при MS SQL* и ORACLE* неограничен, но зависи от съответните лицензи
Инструменти за създаване и управление на СУБД вградени, автоматизирани
Инструменти за управление на потребители в СУБД вградени
Система управление на версии на обекти от СУБД вградена, автоматизирана
Технология за споделяне на СУБД в LAN и Internet включена в лиценза
Протоколи за обмен на данни между клиент и СУБД TCP/IP, SMB/CIFS
Инструменти за обмен на съдържание между СУБД вградени
Инструменти за копиране, местене, изтриване в СУБД вградени
Инструменти за Archiving на обекти с контрол на версии налични,включени в лиценза

*  MS SQL Server и ORACLE Database изискват закупуване на съответни лицензи.

Импорт на данни - основни формати

ESRI ArcGIS Shapefile, Coverages, Geodatabase, SDE
MapInfo TAB, MIF
CAD Autodesk(DWG, DXF), Bentley DGN
MS Access MDB, ACCDB
MS SQL Server Tables, Views
ORACLE Database Tables, Views
ASCII текстови формати CSV, XML
Системи за CCTV WinCAN, Examiner, PACP Surveys
Системи за MS (Manhole Survey) MACP, STC25

Експорт на данни - основни формати

ESRI ArcGIS Shapefile, Geodatabase, SDE*
MapInfo TAB, MIF
CAD Autodesk DWG - планове и надлъжни профили
MS Access MDB, ACCDB
MS SQL Server Геометрия и атрибутни данни
ORACLE Database Геометрия и атрибутни данни
ASCII текстови формати CSV, XML

Интеграция със съществуващи ГИС

Поддържани платформи и формати ESRI ArcGIS, MapInfo, DWG, DXF, DGN, растери
Необходимост от закупуване на допълнителен софтуер НЕ*
Вмъкване и визуални настройки на външни ГИС слоеве ДА - произволен брой и комбинации
Дефиниране на каталози с външни ГИС слоеве ДА - достъпни за всички потребители в реално време
Синхронизация / трансформация на координатни системи ДА - в реално време, автоматично
Атрибутно търсене във външни ГИС слоеве ДА
Геопространствено свързване с външни ГИС слоеве ДА, включително в SQL заявки
Интелигентно, нечувствително търсене в ГИС слоеве ДА
Импорт на данни от вмъкнати ГИС слоеве ДА - геометрия и атрибутни данни

* за вмъкване на ArcGIS Server / ArcSDE слоеве и AutoCAD чертежи е необходим ArcGIS / ArcObjects лиценз.

Изграждане на геопространствени модели на ВиК мрежи - някои основни възможности

Видове поддържани геометрични обекти в моделите точкови, линейни, полигонални
Поддържани координатни системи Географски, проекционни - съгласно EPSG
Мерни единици SI, Imperial, US
Инструменти за ръчна цифровизация ДА
Инструмени за импорт от външни източници ДА
Топологична свързаност Геометрична, логическа - автоматична
Топологични анализи Свързаност, междинен път, близост, изолиране на мрежи
Цифровизация с шаблони ДА - споделени, с контрол на версиите
Инженерна валидация с шаблони ДА - в реално време и по команда
Надлъжни профили ДА - редактируеми, по шаблон и пр.
Редакция в надлъжни профили ДА - с опресняване в реално време
Таблици ДА - интерактивни
Редакция в таблици ДА - с опресняване в реално време
Редакция в план ДА - с опресняване в реално време
Редакция с SQL заяквки ДА - с опресняване в реално време
Редакция с RUBY скриптове ДА - с опресняване в реално време

Визуализация на данни и резултати от анализи

Легенди - свободно дефиниране ДА
Легенди - запазване и споделяне ДА - в реално време
Легенди - задаване по подразбиране за мрежи ДА
Легенди - дефиниции за надписване на активи ДА - опреснявани в реално време
Легенди - модели на терена ДА
Етикети - свободно дефиниране ДА
Етикети - запазване и споделяне ДА - свойства и местоположение, в реално време
Множество изгледи в план ДА
Множество изгледи в план на една и съща мрежа ДА
Множество мрежи в един изглед в план ДА
Водоснабдителни и канализационни мрежи в един изглед ДА
Множество надлъжни профили ДА - в отделни прозорци, в страници на прозорец
Множество таблици ДА
Множество таблици на една и съща мрежа ДА
Графики ДА - включително запазване на шаблони
Шаблони за доклади ДА - с възможност за редакция
Специални шаблони за MS Excell ДА - свободно създаване и редакция
3D модели на терена ДА
3D изгледи на мрежи ДА - с и без модели на терена, интерактивни
3D изгледи на канализационни шахти ДА - интерактивни
Таблици с резултати от SQL заявки ДА
Принтиране / плотиране ДА
Запазване / копиране на растерни изображения ДА

INNOVYZE News (RSS)


Warning: Use of undefined constant rsstitle - assumed 'rsstitle' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/aquamod/public_html/bg/modules/mod_light_rss/tmpl/default.php on line 37

Warning: Use of undefined constant rssdesc - assumed 'rssdesc' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/aquamod/public_html/bg/modules/mod_light_rss/tmpl/default.php on line 41

Warning: Use of undefined constant rssimage - assumed 'rssimage' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/aquamod/public_html/bg/modules/mod_light_rss/tmpl/default.php on line 45

InnovyzeCatalog2016

ChannelPartner-BG v4

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com