AM GIS Article EntranceОт създаването си през 2007 година АкваМОД ООД използва ежедневно ГИС за целите на хидравличното моделиране, проектиране и управление на техническата информация за селищни водоснабдителни и канализационни системи.

Натрупаните през годините знания и опит ни дават увереност да предложим редица технически услуги, свързани със създаване и развитие на ГИС съдържание, както и на техническа помощ при внедряване на ГИС софтуерни продукти с отворен код.

 

AM GIS Article EntranceОт създаването си през 2007 година АкваМОД ООД използва ежедневно ГИС за целите на хидравличното моделиране, проектиране и управление на техническата информация за селищни водоснабдителни и канализационни системи.

Натрупаните през годините знания и опит ни дават увереност да предложим редица технически услуги, свързани със създаване и развитие на ГИС съдържание, както и на техническа помощ при внедряване на ГИС софтуерни продукти с отворен код.

 

Създаване на ГИС съдържание

AM-GIS-Article-GIS-ContentАкваМОД ООД разполага с необходимите софтуер, опит и специфични знания да създава и трансформира информация в съвременни геопространствени формати:

 • Векторизиране, структуриране и георефериране на информация от хартиени и цифрови носители – топографски карти, кадастрални планове, план – ситуации с линейна инфраструктура и много други;
 • Обработка, мащабиране и георефериране на растерни изображения и извличане на информация;
 • Генериране на цифрови модели на терена (TIN, GRID, DTM), цифрови височинни модели (DEM), генериране на разнообразни по тип изолинии и други;
 • Разнообразни геопространствени анализи, геопространствено свързване на информация, геолокиране, геокодиране и много други.

Създаденото от АкваМОД ООД ГИС съдържание може да се предостави в разнообразни съвременни ГИС формати - – ESRI SHP, MapInfo TAB, PostGIS, SpatiaLite и много други. За повече информация се свържете с нас.

Внедряване на ГИС софтуер с отворен код

Ние знаем много добре колко усилия и финансови ресурси са необходими за внедряване на съвременни ГИС технологии в ежедневието на стартиращи и малки фирми, общински администрации и пр. Затова от 2014 година АкваМОД ООД предлага специални услуги за внедряване на ГИС, базирани на продукти с отворен код (Open Source).

Целта на тези услуги е да предостави първоначални базисни знания и умения, подготовка на ГИС инфраструктура – подбор на хардуер, внедряване на десктоп среди за създаване и управление на съдържание, внедряване на сървърни решения за съхранение и споделяне на геопространствени данни, като всичко това предоставяме на изключително достъпни цени, в съответствие с нуждите на Клиента.

АкваМОД ООД предлага:

OpenSourceGIS-Workstation

 • инсталиране и конфигуриране на работни станции на клиента за създаване и управление на геопространствено съдържание със софтуерни продукти с отворен код - QGIS, GRASS GIS, LibreOffice и др.;
 • пълна гама въвеждащи обучения за работа със софтуерните продукти и с геопространствени данни;
 • поддържаща техническа помощ в ежедневната работа на Клиента - паралелно създаване на ГИС съдържание, валидация на данни, софтуерна поддръжка и пр.

На практика:

 • инвестицията за внедряване на цялостно решение за работа с ГИС за един малък офис би била дори по-малка от цената на лиценза за едно работно място на някои от утвърдените на пазара комерсиални (proprietary) продукти;
 • няма задължения и споразумения с доставчици;
 • непрекъснат безплатен достъп до последни версии на софтуерните продукти и програмния им код;
 • пълна свобода при избор на специалисти за техническа поддръжка и разработка на допълнителна функционалност.

OpenSourceGIS-SERVER

 • инсталиране и конфигуриране на сървъри за съхранение и споделяне на геопространствени данни и публикуването им в Интернет с използване на софтуерни продукти с отворен код - PostgreSQL / PostGIS, GeoServer, GeoWebCache, GeoExt и др.;
 • техническа поддръжка, отдалечено администриране на системите, помощ при обновяване на софтуерните продукти и др.

 Всички услуги имат за цел да подпомогнат стартиращи фирми и общински администрации при овладяване на знания и умения за работа с ГИС при наистина минимални инвестиции. В зависимост от избраните услуги АкваМОД ООД ще ви въведе в света на ГИС на цени под 20 000 лева за цялостно решение. Често тази цена е по-ниска от цената само на лицензите за 1 - 2 работни места при иползване на комерсиални софтуерни продукти с подобна функционалност. За повече информация се свържете с нас.

WEB GIS Пример от АкваМОД ООД

WEBGISWEB картата, представена тук, съдържа резултати от симулации с компютърен хидравличен модел, разработен от  нас за целите на прединвестиционно проучване за канализация на българско село. Данните се съхраняват в PostGIS / PostgreSQL RDBMS и се публикуват чрез GeoServer, GeoExt, GeoWebCache и др. Примерът се хоства на виртуален сървър в офиса на АкваМОД ООД и е възможно в някои моменти да е недостъпен. В такива случаи просто опитайте по-късно....

Линкове към софтуерните продукти с отворен код, използвани от нас

QGIS - мощна десктоп система за създаване, управление и анализ на геопространствени данни;

GRASS GIS - повече от 30 години непрекъснато развитие с огромен брой геопространствени алгоритми и разширения (пълна интеграция с QGIS)...;

LibreOffice - световен лидер при офис пакетите  с отворен код;

SpatiaLite - персонална SQL база данни за работа с геопространствени данни (добре интегрирана в QGIS);

PostgreSQL - най-мощната в света SQL система с отворен код за управление на бази данни (СУБД)  - с директна поддръжка в QGIS и LibreOffice;

PostGIS - надстройка на PostgreSQL за работа с геопространствени данни - над 700 функции и алгоритми!;

GeoServer - сървър за публикуване на геопространствени данни в Интернет.

UBUNTU - една от най-популярните Linux-базирани операционни системи с отворен код (всички изброени ГИС продукти работят безупречно в UBUNTU! ).

IW-ICMBottomВодеща платформа за пълно хидродинамично и хидрологично моделиране на канализационни системи ...виж още

InfoWorks WS byINNOVYZEМощна система за моделиране, изследване и управление на водоснабдителни системи...виж още

InfoNet by INNOVYZEНова ера в управлението на информацията за водоснабдителни и канализационни системи...виж още

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com