am-services
АкваМОД ООД предлага широк спектър от инженерно-технически услуги в областта на проучване, проектиране и управление на водоснабдителни и канализационни системи. Компанията прилага персонализиран подход към всеки Клиент при спазване на добрите бизнес и инженерни практики, утвърдени в Европейския съюз.

Дейността на дружеството е насочена в две основни направления:

 

 • ИНЖЕНЕРНО - ТЕХНИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ:
   • технически проучвания за събиране и анализ на инженерна информация за водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения;
   • проектиране на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения;
   • проектиране на сградни ВиК инсталации;
   • цифровизиране и валидация на техническа информация за водоснабдителни и канализационни системи, както и интеграцията и в съществуващи ГИС;
   • компютърно хидравлично моделиране на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения;
   • инженерно-експлоатационни анализи на съществуващи системи;
   • анализ, приоритизиране и обобщаване на инженерни проекти при инвестиционно планиране;
 • ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТТА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ:
   • доставка и внедряване на софтуерни продукти на INNOVYZE за компютърно хидравлично моделиране - InfoWorks ICM и InfoWorks WS;
   • доставка и внедряване на софтуерната платформа InfoNet на INNOVYZE - комплексна геопространствена система за управление на данните за ВиК мрежи и съоръжения;
   • пълна техническа поддръжка за софтуерните продукти на INNOVYZE;
   • персонализирани обучения за работа със софтуерните продукти на INNOVYZE;
   • проектиране, изграждане и поддръжка на специфични ГИС (геопространствени информационни системи) на база на продукти с отворен код (open source);
   • внедряване на софтуерни технологии с отворен код за малкия бизнес.

Повече информация за отделните услуги е представена в съответните секции на страницата.

IW-ICMBottomВодеща платформа за пълно хидродинамично и хидрологично моделиране на канализационни системи ...виж още

InfoWorks WS byINNOVYZEМощна система за моделиране, изследване и управление на водоснабдителни системи...виж още

InfoNet by INNOVYZEНова ера в управлението на информацията за водоснабдителни и канализационни системи...виж още

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com